รถที่ฝากขายกับทางเวปไซต์

อีก 1 บริการที่ทาง BigBike2015.Com ได้เปิดให้บริการ กับเพื่อนๆ ในการขายรถบนเวปไซต์ ที่ทางเวปไซต์จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาย และผู้ซื้อ จนจบการขาย มั่นใจในการซื้อขาย สะดวก ปลอดภัย 

การฝากขายกับทางเวปไซต์นั้น เป็นวิธีการที่ให้เวปไซต์ซื้อขาย เป็นคนกลางเจรจาให้ โดยที่ทางผู้ขายสินค้าเพียงแค่ตัดสินใจในข้อมูลที่ได้รับมาจาก ทางเวปไซต์ และทางผู้ขายเพียงยื่นข้อเสนอที่สามารถซื้อได้มา ซึ่งทางเวปไซต์ จะช่วยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ก่อนหลัง ควบคู่ไปอีกด้วย ซึ่งเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

Visitors: 58,361