อะไรคือค่า CCA ในแบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีหลายขนาดหลายรุ่น มีกำลังไฟ แอมป์ที่ต่างกันไป หรือชนิดของแบตเตอรี่ เช่นแบตน้ำ(แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น) และแบตแห้ง(แบตเตอรี่พร้อมใช้ กึ่งแห้งกึ่งน้ำ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงเป็นเรื่องที่ผุ้ใช้รถยนต์ทั่วไปพอทราบและมีความรู้ให้ความสำคัญกันอยู่บ้างแล้ว แต่มีอีกค่านึงที่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกันมากนักแต่ก็มีผลกับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เช่นกัน ค่านั้นคือ ค่า CCA (Cool Cranking Ampere) ของแบตเตอรี่

 CCA (Cool Cranking Ampere) ค่านี้มีความสำคัญอย่างไร ค่านี้เป็นค่าที่บอกถึงกำลังไฟสำหรับการติดหรือการสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นเอง ถ้าค่านี้ลดลงไปอาจทำให้มีกำลังไฟไม่พอสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้(แต่การสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดก็อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นกัน) ซึ่งค่า CCA จะไม่เท่ากันแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดของแบตเตอรี่และรุ่นที่มีกำลังไฟแอมป์ที่ต่างกัน นอกจากนั้นระหว่างแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น(แบตน้ำ) กับแบตเตอรี่พร้อมใช้กึ่งแห้งกึ่งน้ำ(แบตแห้ง) ก็อาจมีค่า CCA ที่ต่างกันได้ เราจึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเรา ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ที่มีกระแสแอมป์เท่ากันคือ 45 แอมป์ ระหว่างแบตแห้งกับแบตน้ำ ค่า CCA ของแบตแห้งจะสูงกว่าคือ 433 ในขณะที่แบตน้ำจะมีค่านี้คือ 325 และถ้าคุณใช้รถไม่บ่อย ต้องจอดทิ้งไว้นานๆ หรือไปต่างประเทศนานๆบ่อยๆ ก็ควรเลือกแบตเตอรี่ชนิดที่มี CCA สูงกว่า หรือควรเลือกใช้แบตเตอรี่กึ่งแห้งกึ่งน้ำนั้นเอง เพราะสามารถเก็บไฟได้นานกว่า และอยู่อึดทนนานกว่า

 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปึจจัยการเลือกใช้แบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ว่าใช้รถไม่บ่อยจะต้องแบตแห้ง ใช้รถบ่อยใช้แบตน้ำเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายในการเลือกใช้แบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเรื่องระยะเวลาในการดูแลน้ำกรด หรือรถแต่ละคันก็อาจใช้กำลังไปต่างกันออกไปเพราะอาจมีการเสริมอุปกรณ์ต่างๆติดเพิ่มเข้าไปในรถยนต์ และปัจจัยอื่นๆอีก เป็นต้น ซึ่งถ้าท่านมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางเราพนึกงานจะช่วยแนะนำรุ่นที่เหมาะสมให้กับท่านเอง แต่เราก็หวังว่าความรู้แม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็อาจเป็นประโยชน์กับท่านเช่นกัน

 

Credit : http://www.kimbattery.co.th/index.php/cca-battery


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,361